ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

ห้ามสูบบุหรี่ บริเวณทางเท้าหน้าร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟและร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดสาขาต่าง ๆ ฯลฯ รวมมากกว่า 300 ร้าน 
เวลาโพส:2020-03-17    
เพื่อปกป้องสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนที่ไม่สูบบุหรี่มือสอง ตามกฎหมายป้องกันอันตรายจากบุหรี่มาตรา 16 วรรค 1 ข้อที่ 4 ของสำนักงานสาธารณสุขผิงตงได้รวบรวมร้านสะดวกซื้อในเขตอำนาจการปกครองของเทศมณฑล (ร้าน 7-11, Family mart, OK, Hilife ) ร้านกาแฟ (ร้านสตาร์บัค, ร้าน 85 องศา , ร้าน Louisa, ร้าน Dante coffee,ร้าน Cama, ร้าน Runa, ร้าน Donutes) และร้านอาหารฟาสฟุ้ด (ร้าน McDonald's, KFC, Pizza Hut, Morse Burger, DanDan Burger, SUBWAY, Dominos, Napoli) รวมผู้ให้บริการรายใหญ่จำนวน 19 ราย รวมทั้งหมดกว่า 300 สาขาร้าน ซึ่ง "ทางเดินเท้าหน้าร้าน" และ "ระเบียงพักพิง" เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไปประกาศห้ามสูบบุหรี่ในเขตบริเวณข้างต้นอย่างเด็ดขาด

ผู้อำนวยการสำนักงานสุขภาพนายซือเฉินกุ้ยกล่าวว่า ปัจจุบันกฎหมายป้องกันและควบคุมควันบุหรี่ในสถานที่กลางแจ้งมีเพียงไม่กี่แห่งที่เป็นเขตปลอดควันบุหรี่ โดยยังไม่มีการจัดทางเท้าหน้าร้าน ทางเท้าบนท้องถนนและสถานที่แออัดกลางแจ้งเข้าไปร่วมอยู่ในพระราชบัญญัติสถานปลอดควันบุหรี่ จากข้อมูลการสำรวจ เมื่อปี พ.ศ.2561 ของสำนักงานอนามัยแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า อัตราการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตผิงตงที่มีอายุมากกว่า 18 ปีคือ 16.9% ซึ่งต่ำกว่า 19.2% ของปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมาจำนวน 2.3% แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 13% การสูบบุหรี่กลางแจ้งในปี พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นที่สาธารณะมีอัตราสูงถึง 48.9% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสูงกว่าทั้งประเทศมากถึง (45.6%) การสร้างสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่เป็นเป้าหมายที่สำนักสุขภาพพยายามอย่างต่อเนื่อง การห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะและส่งเสริมสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่เป็นงานระยะยาว เพราะไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่หรือการสูดดม "ควันบุหรี่มือสอง" และ "ควันบุหรี่มือสาม" ล้วนแล้วอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คน ในปี พ.ศ.2563 สำนักงานสุขภาพได้ประสานงานกับตัวแทนผู้นำซุปเปอร์มาร์เก็ต ผู้ประกอบการร้านกาแฟอย่างแข็งขัน เพื่อดำเนินการสำรวจแบบสอบถามประชาชนทั่วไปสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ในทางเท้าหน้าร้านสะดวกซื้อและร้านกาแฟมากถึง 87.70% และมีประชาชนจำนวน 65% เห็นด้วยกับมาตราการห้ามสูบบุหรี่

สำนักงานอนามัยกล่าวว่า ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมตัวกันเพื่อส่งเสริมการกิจกรรมการห้ามสูบบุหรี่ที่ทางเท้าหน้าร้านมาตรการที่กำหนด ซึ่งวันนี้เป็นการนำประกาศมาใช้บังคับอย่างจริงจัง สามเดือนแรกเป็นช่วงเวลาแห่งการประชาสัมพันธ์ หลังผ่านช่วงประชาสัมพันธ์ไปแล้วถ้าหากว่ายังทีการสูบบุหรี่ตาม "ทางเท้าหน้าร้าน" หรือ "ระเบียงพักพิง" จะถูกปรับเป็นเงิน 2,000 เหรียญไต้หวันเป็นปรับเป็นเงิน 10,000 เหรียญไต้หวันตามมาตรา 31 ข้อที่ 1 ของพระราชบัญญัติการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]