ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ อย่าลืมพาน้องหมาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เวลาโพส:2020-05-22    
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดอย่างไม่หยุดหย่อน แต่เราก็ไม่ควรมองข้ามละเลยโรคติดต่อที่สำคัญประเภทอื่น ๆ ในไต้หวันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อที่สำคัญระหว่างมนุษย์และสัตว์ สัตว์เลือดอุ่นทั้งหมอาจมีอากาสในการได้รับการติดเชื้อ วิธีที่สำคัญของการติดเชื้อคือการถูกสัตว์กัด ถ้าหากว่ามนุษย์ถูกกัดแล้วมีการติดเชื้ออัตราเปอร์เซ็นต์ในการเสียชีวิตเกือบ 100% การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในไต้หวันนั้นจำกัดเฉพาะสัตว์ป่าประเภทหมาหริ่งจีน อีเห็นเครือและอื่น ๆ ฯลฯ วิธีการป้องกันโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพของโรคติดต่อคือการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากแก่สัตว์เลี้ยงเป็นประจำทุก ๆ ปี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของน้องหมา ตัวเราเองและครอบครัว

ที่ทำการเทศบาลผิงตงประกาศโดยการยึด "พระราชบัญญัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์" เจ้าของควรพาสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข แมวและสัตว์กินเนื้อบก (เฟอร์เร็ต แรคคูน... ฯลฯ ) ที่มีอายุตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี และควรขอเอกสารรับรองและป้ายผูกคอจากสัตวแพทย์ สำหรับผู้ใดกระทำการละเมิดฝ่าฝืนตามมาตรา 45 "พระราชบัญญัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์" จะถูกปรับเป็นเงิน 30,000 เหรียญไต้หวันถึง 150,000 เหรียญไต้หวัน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำนักงานป้องกันการแพร่ระบาดจากสัตว์เขตผิงตงจะทำการแจ้งเตือนเรื่องข้างต้นผ่านข้อความและหนังสือแจ้ง สำหรับประชาชนที่ได้รับข้อความหรือหนังสือแจ้งเตือนได้โปรดอย่าวิตกกังวลมากเกินไป แค่เพียงปฏิบัติตามเนื้อหาแจ้งเตือนด้วยการพาสัตว์เลี้ยงของท่านไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แล้วเสร็จตามที่ประกาศ ก็จะไม่ถูกลงโทษใด ๆ ทั้งสิ้น

สำนักงานป้องกันการแพร่ระบาดจากสัตว์เขตผิงตงในแต่ละพื้นที่ได้มีการจัด "กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี" เป็นประจำ กิจกรรมช่วงเดือนพฤษภาคมจะจัดขึ้นที่เขตซานตี้เหมิน รายละเอียดวันที่และสถานที่ดังข้างล่างนี้ ขอให้ประชาชนนำหนังสือแจ้งเตือน บัตรประชาชนและสุนัขกับแมวมาเข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ตอบสนองต่อนโยบายเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โรคปอดอักเสบอู่ฮั่น) ขอให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมทุกท่านได้โปรดสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย ให้ความร่วมมือกับการวัดอุณหภูมิร่างกายและฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ตามที่สถานที่จัดงานได้จัดเตรียมไว้ และควรรักษาระยะห่างระหว่างกันและกันมากกว่า 1 เมตรขึ้นไป นอกจากนี้กรณีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการจำกัดอยู่ในที่พัก/ ผู้ที่ต้องกักบริเวณในบ้าน/ ผู้ต้องเฝ้าสังเกตระวังอาการด้วยตัวเองควรงดการเดินทางมาร่วมกิจกรรม สำหรับรายละเอียดกิจกรรมหรือกิจกรรมของแต่ละพื้นที่อื่น ๆ สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 08-7224109 ต่อสาย 21 หรือเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของสำนักงานป้องกันการแพร่ระบาดจากสัตว์เขตผิงตง
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]