ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

ปรับปรุงแนวคิดในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การป้องกันโรคดีกว่าการรักษา 
เวลาโพส:2021-12-27    
สำนักงานป้องกันโรคระบาดในสัตว์จังหวัดผิงตงได้จัดตั้งสถานีตรวจโรคสัตว์น้ำในอำเภอฟางเหลียวและอำเภอเจียตงรวม 2 แห่ง และจัดส่งสัตวแพทย์สัตว์น้ำเพื่อให้คำปรึกษาและบริการตรวจโรคปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ผิงหนาน ทุกวันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี (โทรสอบถามรายละเอียดของเวลาและสถานที่ที่ให้บริการได้ที่สำนักงานป้องกันโรคระบาดในสัตว์จังหวัดผิงตงที่หมายเลข 08-7224109) ในแต่ละปีมีการสัมมนาวิชาการด้านเวชศาสตร์สัตว์น้ำหลายครั้ง โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันโรคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาให้การบรรยาย ขอเชิญชวนให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรม

ธุรกิจทำประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดผิงตงที่มีความเจริญ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ประกอบกับผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ต้องการแสวงหาผลกำไรให้มากขึ้น มักจะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยปริมาณที่มีความหน่าแน่นมากเกินไป จนทำให้ควบคุมคุณภาพน้ำได้ยาก ทำให้เกิดโรคระบาดตามมา ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำคุ้นเคยกับการใช้ยาควบคุมและป้องกันโรคระบาดมาช้านาน ทำให้เกิดวงจรร้าย ที่นำไปสู่ปัญหาต้องเพิ่มต้นทุนในการเลี้ยง และมีความเสี่ยงต่อการเกิดสารเคมีตกค้างจากยาเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกษตรกรเกิดความสูญเสียถึงสองต่อ

นายหลี่หย่งเหวิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันโรคระบาดในสัตว์ จังหวัดผิงตง เรียกร้องให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากจะต้องปรับปรุงเทคนิคในการเพาะเลี้ยงแล้ว หากสัตว์น้ำที่เลี้ยงเกิดปัญหาโรคระบาดก็ควรขอความช่วยเหลือจากสัตวแพทย์เฉพาะทาง และจำไว้ว่าการใช้ยาในการควบคุมโรคเป็นเพียงหนึ่งในกลยุทธ์ในการรักษาโรค แต่ก็ไม่ได้เป็นทางออกเพียงทางเดียวอย่างแน่นอน การหาสาเหตุของปัญหาและแก้ปัญหานั้นเป็นต้นตอของการรักษาโรคระบาด การให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคมากกว่าการรักษาโรค จะช่วยเพิ่มคุณภาพในการจัดการการเพาะเลี้ยง ลดจำนวนความหนาแน่นของสัตว์น้ำที่เลี้ยงให้น้อยลง และลดการให้ยาที่ไม่จำเป็นได้

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไต้หวันได้ทำการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างโรคระบาดในสัตว์น้ำของแต่ละเดือน เกษตรกรสามารถใช้บริการหรือขอคำปรึกษาจากสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียง มีข้อมูลที่ละเอียด เช่นโรคระบาดที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากคุณภาพน้ำที่ไม่ดี โรคจากแบคทีเรียส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อวิบริโอเป็นหลัก และเกิดเชื้อราในน้ำได้ง่ายในช่วงฤดูหนาวเป็นต้น
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]