ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

สินค้าทางการเกษตร

       
กาแฟ咖啡
ของฝากขึ้นชื่อ: กาแฟ咖啡
หมู่บ้านและเมือง:
ประเภท:พืชที่มีประโยชน์พิเศษ特用作物
เมืองผิงตงมีพื้นที่เพาะปลูกกาแฟมากกว่า 200 เฮกตาร์ โดยสถานที่เพาะปลูกหลักอยู่ที่อำเภอเน่ยผู่ วั่นหลวน ซันตี้เหมิน ไท่อู่ เป็นต้น ส่วนใหญ่จะปลูกโดยอาศัย “แดดครึ่งวัน” ของต้นหมาก ทำให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกับการปลูกกาแฟทั่วไป กาแฟของที่นี่จึงมีความหอมหวนกลมกล่อมมากกว่าที่อื่น
หมาก檳榔
ของฝากขึ้นชื่อ: หมาก檳榔
หมู่บ้านและเมือง:
ประเภท:พืชที่มีประโยชน์พิเศษ特用作物
มีมากในช่วงเดือนเมษายน-กันยายนของทุกปี นอกจากจะใช้ผลมาเป็นหมากแล้ว ยอดก็สามารถนำมาปรุงอาหาร ให้รสหวาน กรอบน่าทาน