Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

สินค้าทางการเกษตร

       
ข้าวพันธุ์ดี良質米
ของฝากขึ้นชื่อ: ข้าวพันธุ์ดี良質米
หมู่บ้านและเมือง:
ประเภท:ข้าวและธัญพืช稻米及雜糧
แหล่งเพาะปลูกหลักคือที่อำเภอซินหยวน เกาซู่ ตงกั่งเป็นต้น หลายปีมานี้มีการปลูกข้าวพันธุ์ดีเมืองเกาสงสายพันธ์ 145 จนกลายเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของเมืองผิงตง
ถั่วแดง紅豆
ของฝากขึ้นชื่อ: ถั่วแดง紅豆
หมู่บ้านและเมือง:
ประเภท:ข้าวและธัญพืช稻米及雜糧
เมืองนี้มีการเพาะปลูกถั่วแดงมากที่สุดในประเทศ มีแหล่งเพาะปลูกหลักอยู่ที่อำเภอวั่นตัน ซินหยวน จนได้รับการขนานนามว่าเป็นบ้านเกิดของถั่วแดง นอกจากนี้สหกรณ์การเกษตรที่นี่ยังมีการแปรรูปถั่วแดงให้เป็นถั่วแดงต้มน้ำตาล ผงถั่วแดงชงสำเร็จรูปเป็นต้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า